UAE shipment with aid supplies arrives in Yemen

Nakarating na ang UAE ship na may dalang aid supplies sa Al Mukalla Port in Yemen. According to the national news agency WAM, naglalaman ito ng food and school supplies para suportahan at matulungan ang mga mamamayan ng Hadramaut.

For more news and updates, bisitahin ang ARN News Centre at https://www.tag911.ae. #we_are_all_responsible #inittogether #covid19 #tag911

Latest Blogs