GOOD NEWS: Dubai friendly patrol for People of Determination

Inilungsad na ng Dubai Police ang isang friendly patrol para sa mga people of determination na kung saan ang mga kagamitan sa loob ng nasabing patrol car ay naayon mismo sa kanilang mga pangangailangan. Alamin ang buong detalye sa aming website: https://www.tag911.ae/

Recently Played

Latest Blogs