GOOD NEWS: Dubai friendly patrol for People of Determination

Inilungsad na ng Dubai Police ang isang friendly patrol para sa mga people of determination na kung saan ang mga kagamitan sa loob ng nasabing patrol car ay naayon mismo sa kanilang mga pangangailangan. Alamin ang buong detalye sa aming website: https://www.tag911.ae/

Latest Blogs

 • PINOY BULLETIN: MAY 13 - 17, 2024

  Pinoy Expat Corner

  Welcome to Pinoy Bulletin, your go-to source for staying informed about important announcements, exciting group activities, community events, and job opportunities!

 • PINOY BULLETIN: APRIL 15 -19, 2024

  Pinoy Expat Corner

  Welcome to Pinoy Bulletin, your go-to source for staying informed about important announcements, exciting group activities, community events, and job opportunities!

 • PINOY BULLETIN: APRIL 01 - 05, 2024

  Pinoy Expat Corner

  Welcome to Pinoy Bulletin, your go-to source for staying informed about important announcements, exciting group activities, community events, and job opportunities!